Op de volgende data in 2023 is De Kunstkelder gesloten:

  • donderdag 27 april in verband met Koningsdag
  • donderdag 10 en 11 augustus i.vm. vakantie
  • donderdag 7 en 8 september i.v.m. vakantie
  • donderdag 28 december en vrijdag 29 december in verband met kerstvakantie