Kunst op recept


Vanaf begin dit jaar mag De Kunstkelder in samenwerking met het Welzijnskwartier Kunst op Recept verzorgen in Katwijk. Kunst heeft een positieve invloed op onze gezondheid en welzijn. Ze ondersteunen herstel van fysieke en mentale uitdagingen en dragen bij aan zingeving, kwaliteit van leven, vergroten empathie en het brengt mensen samen. Kunst is erg belangrijk voor onze positieve gezondheid. 

Doel 


Kunst op Recept is bedoeld voor mensen met psychosomatische klachten die het gevolg kunnen zijn van ingrijpende gebeurtenissen zoals relatieproblemen, verlies van werk, een zieke partner of een verhuizing. Voor de buitenwereld lijken veel mensen met deze klachten een ‘normaal’ leven te leiden, maar door de omstandigheden zijn ze kwetsbaar geworden en is hun mentale veerkracht afgenomen. Ze hebben vaak weinig sociale contacten, geen zinvolle dagbesteding of verkeren in een kwetsbare sociaaleconomische situatie. Het doel van Kunst op Recept is om binnen korte tijd positief gevoel en gedrag bij deelnemers te stimuleren, waardoor hun veerkracht toeneemt. De culturele interventies ‘zetten iets in gang’ waar de deelnemers op langere termijn profijt van hebben.

aanmelden


Ben je of ken je iemand die graag wil deelnemen aan kunst op recept, dan kan dat via een verwijzing van een hulpverlener, zoals een huisarts, praktijkondersteuner, psycholoog, sociaal/maatschappelijk werker of welzijnscoach. Als uw verwijzer nog niet op de hoogte is van Kunst op Recept dan kan deze contact opnemen voor meer informatie en voor de aanmeldprocedure met Asli Filiz van Welzijnskwartier. Haar e-mailadres is: aslifeliz@welzijnskwartier.nl